german press

viktor åslund leitete souverän das gut präparierte
philharmonische orchester würzburg.

Reviews by Viktor Aslund on 05/07/2011

english press

undoubtedly, the highlight of the evening was the playing
of the sami sinfonietta, conducted by viktor åslund.

Reviews by Viktor Aslund on 05/07/2011

swedish press

det var även här som dirigenten viktor åslund och
symfonikerna tog ut svängarna ordentligt i suverän
behärskning av de tekniska svårigheter som
verket bjuder. i denna musik samsas praktfulla avsnitt
med både melankoli och upprymdhet. i debussymusiken
sätts fantastin på prov. klangapparaten lockade fram
ett färggrant landskap, ömson svepande, ömsom
böljande, där flöjtsolot blev andlöst vackert, gripande.

Reviews by Viktor Aslund on 05/07/2011

german press

das philharmonische orchester ließ unter der leitung
von viktor åslund glazunows vielschichtig-farbige
kompositionen scheinbar wie aus einem guss leuchten...

Reviews by Viktor Aslund on 05/07/2011

swedish press

viktor åslund ger mozart ett ansikte av både galant
och närmast lärd stil, men med kontraster i den
heroiska menuetten och den fartfyllda, snabba finalen,
med stämflätningar med det typiska virtuosa blåsarna
parat med häftiga, exakta infall i violinerna. orkesterspelet
är här lysande, triumferande och mycket inspirerande.

Reviews by Viktor Aslund on 05/07/2011

german press

dirigent åslund überzeugte durch klare tempi und verstand
es so, die partitur zum klingen zu bringen.

Reviews by Viktor Aslund on 05/07/2011

german press

dirigent viktor åslund lässt die musiker des philharmonischen
orchester schlank und durchsichtig spielen.
musikalisch und szenisch erlebte das premierenpublikum einen
wunderschönen mozart-abend. es bedankte sich mit langem
beifall und bravo-rufen für die akteure...

Reviews by admin on 04/17/2011
Syndicate content